8 Kích thước khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 bao nhiêu?

Tổng Hợp

Bạn đang tìm hiểu kích thước của các loại giấy A là bao nhiêu? Hãy cùng Top10city.com tìm hiểu về kích thước của các khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 đúng chuẩn là bao nhiêu nhé!

8 Loại Kích thước khổ giấy A được sử dụng nhiều nhất

Kích thước khổ giấy A

Theo Wikipedia: “Khổ giấy theo tiêu chuẩn quốc tế EN ISO 216 xuất phát từ chuẩn DIN 476 do Viện tiêu chuẩn Đức đưa ra năm 1922. Song song với tiêu chuẩn này còn có các hệ thống khác như tại Hoa Kỳ hay Canada” (xem thêm).

Và chúng có kích thước cụ thể như sau:

1. Kích thước khổ A0 Bao Nhiêu?

Kích thước khổ A0: Là 841 x 1189mm = 84.1cm x 118.9cm

2. Kích thước khổ A1 bao nhiêu?

Kích thước khổ A1: Là 594 x 841mm = 59.4cm x 84.1cm

3. Kích thước khổ A2 bao nhiêu?

Kích thước khổ A2: Là 420 x 594mm = 42cm x 59.4cm

4. Kích thước khổ A3 bao nhiêu?

Kích thước khổ A3: Là 297 x 420mm = 29.7cm x 42cm

5. Kích thước khổ A4 bao nhiêu?

Kích thước khổ A4: Là 210 x 297mm = 21cm x 29.7cm

6. Kích thước khổ A5 bao nhiêu?

Kích thước khổ A5: Là 148 x 210mm = 14.8cm x 21cm

7. Kích thước khổ A6 bao nhiêu?

Kích thước khổ A6: Là 105 x 148mm = 10.5cm x 14.8cm

8. Kích thước khổ A7 bao nhiêu?

Kích thước khổ A7: Là 74×105mm = 7.4cm x 10.5cm

Trên đây là những kích thước khổ giấy A thông dụng nhất hiện nay trong cuộc sống. Trong đó thì mẫu A0 và A3 là được sử dụng nhiều nhất.

Bài viết liên quan